Site icon Teho Filter Oy

Vaatimustenmukaisuus

Teho Filter Oy:n tuotteisiin liittyvät EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus -asiakirjat:


EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot

Lähde: Tukes

“EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on asiakirja, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan vaatimustenmukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on osa EU:n tuotelainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevaa arviointimenettelyä. Valmistaja laatii ja allekirjoittaa vakuutuksen ja ilmoittaa, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitetaan kaikki direktiivit ja asetukset, joiden vaatimukset tuote täyttää.”


CE-merkintä

CE-merkinnällä joko tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaa vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevat EU:n direktiivit ja asetusten olennaiset vaatimukset. Virallisen CE-merkinnän saa kiinnittää tuotteisiin, joita koskeva tuotelainsäädäntö sitä edellyttää.

CE-merkinnän viisi vaihetta:

  • Tuotekohtaiset vaatimukset: Kaikki tuotetta koskevat vaatimukset (direktiivit, asetukset ja yhdenmukaistetut standardit) täyttyvät.
  • Tuotteen tarkistaminen ja testaaminen: Tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia ja testattu. Säädösten mukaiset tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on teetetty ilmoitetulla laitoksella.
  • Tekniset asiakirjat: Kaikki tarvittavat tekniset asiakirjat on laadittu ja ne pidetään saatavilla markkinavalvontaviranomaista varten.
  • Käyttöohjeet: Tuotteen turvalliseen käyttöön on laadittu käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi.
  • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on tehty ja CE-merkintä on kiinnitetty tuotteeseen/pakkaukseen.

Teho Filter Oy on Terveysteknologia ry:n eli Healthtech Finlandin jäsenyritys

Jäsenenä osallistumme lääkinnällisten laitteiden (MD) työryhmään, jossa keskitytään lääkinnällisten laitteiden asetusten haltuunottoon. Yhdistyksen vaikuttamistyötä tehdään laajan sidosryhmäyhteistyön avulla tavoitteena suotuisa toimintaympäristö kehittää, valmistaa ja saattaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon vaikuttavia, innovatiivisia ja potilasturvallisia terveysteknologiratkaisuja nykyistä laajemmin.

Tutustu tarkemmin Healthtech Finlandin toimintaan ja jäsenistöön yhdistyksen verkkosivulla.


Yhteystiedot

Tuotetiedot ja tuotteiden laatu
Laatuinsinööri Milla-Maria Koskela
milla-maria.koskela@tehofilter.fi
PRRC-yhteyshenkilö
Säännösten noudattamisesta vastaava henkilö yrityksessä
prrc@tehofilter.fi
Exit mobile version