Vipuvoimaa EU:lta

Vipuvoimaa EU:lta — Investointi- ja kehittämishanke: Henkilökohtaisten hengityssuojaimien valmistus

Vipuvoimaa EU:lta. Hankkeen toteutusaika 1.4.2020 – 31.08.2020.

 

Vipuvoimaa EU:lta Vipuvoimaa EU:lta


Rakennerahoituksen kuvaus

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma

“Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteista. Muunlainen toiminta ei ole mahdollista ohjelman rahoituksella. Suomen valtioneuvosto ja Euroopan komissio ovat hyväksyneet ohjelma-asiakirjan.

1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

 • Uuden liiketoiminnan luominen: Erityistavoitteen toimien tuloksena syntyy erityisesti uutta, osaamisintensiivistä yritys- ja liiketoimintaa tukemalla uusien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoimin­nan kehittämistä ja pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista.
 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)
 • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen: Erityistavoitteen toimien tuloksena kasvavien pk-yritysten määrä lisääntyy. Uudet pk-yritykset aloittavat kansainvälisen viennin tai jo kansainvälistyneet yritykset aloittavat viennin uudella liiketoiminta-alueella.
 • Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

 • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen”