Vaatimustenmukaisuus

EU – vaatimustenmukaisuusvakuutus

Teho Filter Oy:n tuotteisiin liittyvät EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus -asiakirjat:


EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot

 • tuotteen tunnistenumero, numero voi viitata tuotteeseen, erään, tyyppiin tai sarjanumeroon
 • valmistajan nimi ja osoite
 • tarvittaessa EU:n alueelle sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite
 • lause, jossa kerrotaan, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla
 • tuotteen kuvaus ja tunnistetiedot, voidaan liittää valokuva
 • viittaus kaikkeen sovellettuun EU-lainsäädäntöön
 • tarkka viittaus kaikkiin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus eritelmiin, joiden perusteella EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu
 • tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi ja numero sekä ilmoitetun laitoksen antaman todistuksen tai päätöksen viitetiedot
 • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamispäivämäärä
 • sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jolla on valtuudet edustaa valmistajaa tai tämän valtuutettua edustajaa.

Lähde: Tukes

”EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on asiakirja, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan vaatimustenmukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on osa EU:n tuotelainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevaa arviointimenettelyä. Valmistaja laatii ja allekirjoittaa vakuutuksen ja ilmoittaa, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitetaan kaikki direktiivit ja asetukset, joiden vaatimukset tuote täyttää.”


CE-merkintä

CE-merkintä tarkoittaa merkintää, jolla tuotteen joko valmistaja tai valtuutettu edustaa vakuuttaa, tuotteen täyttävän tuotetta koskevat EU:n direktiivit ja asetusten olennaiset vaatimukset. Virallisen CE-merkinnän saa kiinnittää tuotteisiin, joita koskeva tuotelainsäädäntö sitä edellyttää.

vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE-merkinnän viisi vaihetta

 • Tuotekohtaiset vaatimukset: Kaikki tuotetta koskevat vaatimukset (direktiivit, asetukset ja yhdenmukaistetut standardit) täyttyvät.
 • Tuotteen tarkistaminen ja testaaminen: Tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia ja testattu. Säädösten mukaiset tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on teetetty ilmoitetulla laitoksella.
 • Tekniset asiakirjat: Kaikki tarvittavat tekniset asiakirjat on laadittu ja ne pidetään saatavilla markkinavalvontaviranomaista varten.
 • Käyttöohjeet: Tuotteen turvalliseen käyttöön on laadittu käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi.
 • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on tehty ja CE-merkintä on kiinnitetty tuotteeseen/pakkaukseen.

Yhteystiedot

Tuotetiedot ja tuotteiden laatu
Laatuinsinööri Milla-Maria Koskela
milla-maria.koskela@tehofilter.fi
p. +358 40 612 6162
PRRC-yhteyshenkilö
Säännösten noudattamisesta vastaava henkilö yrityksessä
prrc@tehofilter.fi