Vaatimustenmukaisuus

EU – vaatimustenmukaisuusvakuutus

Teho Filter Oy:n tuotteisiin liittyvät EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus -asiakirjat:


EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot

 • tuotteen tunnistenumero, numero voi viitata tuotteeseen, erään, tyyppiin tai sarjanumeroon
 • valmistajan nimi ja osoite
 • tarvittaessa EU:n alueelle sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite
 • lause, jossa kerrotaan, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla
 • tuotteen kuvaus ja tunnistetiedot, voidaan liittää valokuva
 • viittaus kaikkeen sovellettuun EU-lainsäädäntöön
 • tarkka viittaus kaikkiin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus eritelmiin, joiden perusteella EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu
 • tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi ja numero sekä ilmoitetun laitoksen antaman todistuksen tai päätöksen viitetiedot
 • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamispäivämäärä
 • sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jolla on valtuudet edustaa valmistajaa tai tämän valtuutettua edustajaa.

Lähde: Tukes

“EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on asiakirja, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan vaatimustenmukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on osa EU:n tuotelainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevaa arviointimenettelyä. Valmistaja laatii ja allekirjoittaa vakuutuksen ja ilmoittaa, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitetaan kaikki direktiivit ja asetukset, joiden vaatimukset tuote täyttää.”


Maskit ja niiden luokittelu

Teho Filter Oy:n maskituotanto


CE-merkintä

CE-merkintä tarkoittaa merkintää, jolla tuotteen joko valmistaja tai valtuutettu edustaa vakuuttaa, tuotteen täyttävän tuotetta koskevat EU:n direktiivit ja asetusten olennaiset vaatimukset. Virallisen CE-merkinnän saa kiinnittää tuotteisiin, joita koskeva tuotelainsäädäntö sitä edellyttää.

vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE-merkinnän viisi vaihetta

 • Tuotekohtaiset vaatimukset: Kaikki tuotetta koskevat vaatimukset (direktiivit, asetukset ja yhdenmukaistetut standardit) täyttyvät.
 • Tuotteen tarkistaminen ja testaaminen: Tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia ja testattu. Säädösten mukaiset tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on teetetty ilmoitetulla laitoksella.
 • Tekniset asiakirjat: Kaikki tarvittavat tekniset asiakirjat on laadittu ja ne pidetään saatavilla markkinavalvontaviranomaista varten.
 • Käyttöohjeet: Tuotteen turvalliseen käyttöön on laadittu käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi.
 • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on tehty ja CE-merkintä on kiinnitetty tuotteeseen/pakkaukseen.