UKK – Usein kysytyt kysymykset

UKK – Usein kysytyt kysymykset

UKK - usein kysytyt kysymyksetUKK eli usein kysytyt kysymykset -sivulta löydät kirurgisiin suu-nenäsuojaimiin ja henkilönsuojaimiin, niiden valmistukseen sekä yleisesti suojaimen valintaan ja käyttöön liittyviä kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto määrittelee nenän ja suun eteen laitettavat maskit kolmeen päätyyppiin:

  • kansanmaskit,
  • kirurgiset suu-nenäsuojukset ja
  • hengityksensuojaimet.

Mitä ovat kansanmaskit?

Kansanmaskeilla tarkoitetaan mm. uudelleenkäytettäviä kangasmaskeja sekä eri materiaaleista valmistettuja kertakäyttöisiä maskeja, joiden tarkoitus on vähentää pisaroiden leviämistä. Kansanmaskit ovat yleisiä kulutustavaroita, eikä niissä ei saa olla CE-merkintää. Valvova viranomainen Tukes.


Mitä ovat kirurgiset suu- ja nenäsuojukset?

Kirurgiset suu- ja nenäsuojukset ovat tuotteita, joiden tarkoitus on suojata muita kuin tuotteen käyttäjää, esimerkiksi potilaita. Ne luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi ja niissä pitää olla CE-merkintä. Valvova viranomainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Standardin EN 14683 mukaan: 

  • Luokan I suu-nenäsuojain asetetaan potilaan kasvoille esimerkiksi epidemia- tai pandemiatilanteessa, jotta hän ei tartuta muita. Type I minimi-suodatustehokkuus on ≥95%.
  • Luokan II suu-nenäsuojainta käytetään leikkaussaleissa ja muissa lääketieteen tarkoituksissa suojaamaan potilasta hoitohenkilöiden hengitystie-eritteiltä. Type II suodatustehokkuus on ≥98%.
  • Luokan IIR suu-nenäsuojain suojaa käyttäjäänsä lisäksi verenpaineella lähteviltä veriroiskeilta. Type IIR suodatustehokkuus on ≥98%. Lisäksi Type IIR on roiskesuojattu.

Lue lisää Fimean sivulta suojaimille tehdystä pistokokeesta. Sivu avautuu uuteen välilehteen tästä.


Mitä ovat hengityksensuojaimet?

Hengityksensuojaimet ovat henkilönsuojaimia, joiden käyttötarkoitus on suojata tuotteen käyttäjää. Hengityksensuojaimissa pitää olla mm. CE-merkintä ja suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnusnumero.

Standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimuksena suodattaville puolinaamareille eli FFP-luokan hengityksensuojaimille: 

  • FFP1-luokka suojaa pienitehoisilta ja ärsyttäviltä pölyiltä esimerkiksi kotisiivouksen yhteydessä. Minimisuodatustehokkuus on ≥80%.
  • FFP2-luokka suojaa P1-luokan lisäksi terveydelle vaarallisilta kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta, kuten siite- ja katupölyiltä. Minimisuodatustehokkuus on ≥94%.
  • FFP3-luokka suojaa P1- ja P2-luokan lisäksi myrkyllisiltä pölyiltä, kuten esimerkiksi homepölyltä rakennuksen homevauriokorjauksen yhteydessä. Minimisuodatustehokkuus on ≥99%.

Lisäksi Covid-19 pandemian aikana on myynnissä supistettujen vaatimusten mukaisia koronavirukselta suojautumiseen tarkoitettuja hengityssuojaimia ammattikäyttöön, ei kuluttajamyyntiin.

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivulta FFP-luokan hengityksensuojaimien ja suu-nenäsuojaimien teknisistä vaatimuksista. Sivu avautuu uuteen välilehteen tästä.


Hengityksensuojainten vaatimukset

Maskeilla on kaikilla eri käyttötarkoitus ja niitä koskee eri lainsäädäntö. Lue lisää Tukesin sivulta tuotteiden vaatimuksista ja viranomaismääräyksistä. Sivu avautuu uuteen välilehteen tästä.


Mikä ero on kangasmaskilla ja kertakäyttöisellä maskilla?

Suurin ero on suojaavuudessa. Lue lisää Fimean sivulta, miksi itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta. Sivu avautuu uuteen välilehteen tästä.


Miten hävitän käytetyn maskin?

Kasvomaskit lajitellaan sekajätteeseen. Sekajäte voidaan hävittää polttamalla.


Miten Teho Filter Oy valmistaa kirurgiset suu-nenäsuojaimet?

Kaikki tuotteet valmistetaan puhdastilavalmistuksessa. Tuotteet eivät aiheuta kemiallisesti jälkikäsiteltyjen tuotteiden tapaan mahdollisia sivuoireita käyttäjälleen. Laatua valvotaan koko tuotantoprosessin ajan. Käytämme vain tarkoin valikoituja ja luotettavia materiaalintuottajia. Tuotteemme täyttävät voimassa olevat standardit ja määräykset koko tuotantoprosessin osalta.

Tuotteillamme on viralliset EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutukset.


Yhteystiedot

Myynnin sähköpostiosoite: sales@tehofilter.fi
Keskuksen puhelin: 020 764 1610
Osoite: Jussintie 5-7, 85410 Sievi

Tue suomalaista työtä – valitse Teho Filter Oy:n valmistama suojain!