Bruksanvisningen för filtrerande halvmask TFM33

Bruksanvisningen TFM33

Bruksanvisningen version 8.7.2021

TFM33 suodattava puolinaamari

TFM33, CE 0598, FFP2 NR

 • Försäkran om överensstämmelse på: www.tehofilter.fi
  • Det anmälda organet som är delaktigt i bedömningen av överensstämmelse: module B: APAVE SUDEUROPE SAS, NB 0082, FR-13322
  • Det anmälda organet som är delaktigt i bedömningen av överensstämmelse: module C2: SGS FIMKO OY, NB 0598, Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland

Avsedd användning och begränsningar

 • Produkten är en filtrerande halvmask för att skydda mot partiklar.
 • Skyddsklass är FFP2 NR.
 • Produkten uppfyller kraven i EN 149:2001 + A1:2009 förordningen EU 2016/425 om personlig skyddsutrustning
 • Kontrollera att
  • masken passar för den aktuella uppgiften,
  • sitter korrekt,
  • används under hela arbetsfasen och
  • byts ut mot en ny efter att den tagits av eller som senast efter ett arbetspass.
 • Byt till ett nytt skydd om det blir skadat under användning.
 • Masken skyddar inte mot:
  • gas eller ånga,
  • syrebrist (lägsta nivå av syrekoncentration 19,5 %),
  • ovanligt hög syrekoncentration,
  • tillfällen då föroreningarna eller de risker som de medför är okända,
  • om användaren inte får den att passa på ansiktet ordentligt.
 • Använd inte masken om du har skägg eller mustasch. Det kan påverka maskens passform och kan minska skyddsfaktorn avsevärt.
 • Lämna platsen där masken används och ta dig till ett säkert område omedelbart, om du får svårt att andas eller du blir yr eller utmattad.
 • Änvanda inte masken i områden som har risk för explosioner.
 • Det är inte känt att masken eller dess material orsakar hudirritation hos användaren.
 • Användaren av masken bör kontrollera instruktionerna för hur man sätter på sig den, justerar dess passform, hur man tar av sig masken samt kasserar den innan den används.
  • Det är viktigt att masken används på rätt sätt i varje skede.
  • Om instruktionerna inte följs kan maskens användare utsättas för hälsorisker som masken kan skydda mot.

Inspektion före användning

1. Tvätta eller desinficera händerna innan du rör masken.

  • Kontrollera att maskens förpackning är hel, att masken har alla delar som den ska ha, inklusive filtret, öronslingar och justeringsspännena till öronslingarna.
  • Kontrollera också att det finns 2 st och att de är hela.
  • Kontrollera senaste förvaringsdatum och använd inte masken om det har passerats.
  • Använd inte masken om kontrollen före användning inte är tillfredsställande.

Att prova masken, justera passformen och att ha på sig denSäätöklipsien ohje

 • Innan du sätter på dig masken, montera och justera spännena för båda öronslingar enligt bilden, 2 st. Använd ett spänne per slinga.
 • Se till att placera bandet så att spännet kan hålla det på plats. Öronslingar ska sitta i den smala öppningen och den taggiga kanten håller det på plats.
 • Om masken är för hårt vinklad vid näsryggen kan du platta ut den och sedan forma den så att den sitter ordentligt.

TFM33 käyttöohje kuvina | Instruktioner på bilderna | Bruksanvisningen

2. Bär masken genom att sätta öronslingorna bakom öronen.
3.
Forma nosklippet så att det passar ditt ansikte och fortsätt till kontroll av täthet.

Kontroll av täthet

4. Se till att masken sitter korrekt på ansiktet innan du påbörjar uppgiften.

  • Håll för utsidan av masken lätt med händerna. Andas ut med ett ordentligt andetag.
  • Justera maskens passform över näsan och placeringen över ansiktet, och justera sedan öronslingar tills du känner att masken sitter åt ordentligt.
  • Gå inte in på ett farligt område om du inte har lyckats passa in masken på ansiktet ordentligt.
  • Om du använder den filtrerande halvmasken tillsammans med annan skyddsutrustning ska du se till att den sitter åt ordentligt efter att du har satt på all annan skyddsutrustning som kan påverka maskens funktion.
  • Se till att den filtrerande halvmasken inte försämrar skyddet från annan skyddsutrustning.

Använda, ta av sig och kassera masken

 • Bär masken hela tiden i den aktuella risksituationen.
  • Vidrör inte maskens utsida under användning.
  • Ta inte av dig masken tillfälligt när du har den på dig i en risksituation.
  • Byt till en ny mask om du har tagit av den eller om masken är skadad.
  • Bär masken hela tiden under maximalt ett helt arbetsskift.
 • Tvätta eller desinficera händerna innan du tar av dig masken.
 • Ta av dig masken utan att röra vid maskens utsida. Lyft bort den från ansiktet genom att exempelvis hålla den i sidorna.
  5. Beroende på arbetsplatsens bestämmelser lägger du den använda masken i en plastpåse och försluter påsen, eller i ett avfallskärl som är särskilt avsett för detta.
  6. Tvätta eller desinficera därefter händerna.

Underhåll, rengöring och desinficering

 • Masken är avsedd för engångsbruk.

Förvaring

 • Förvara maskerna i ett torrt utrymme med en temperatur mellan -5 °C och 40 °C och en relativ luftfuktighet under 65 %.
 • Masken kan förvaras i upp till 5 år från tillverkningsdatumet. Se tillverkningsdatum från förpackningen (åååå-mm-dd).

Förklaring av symboler på förpackningen

Förklaring av symboler på förpackningen

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00