Instruktioner för filtrerande halvmask TFM32

Filtrerande halvmask bruksanvisningen TFM32 suodattava puolinaamari FFP2 NR

Version 2021-07-12

Teho Filter Oy, +358 20 764 1610, 85410 Sievi, Finland

Filtrerande halvmask TFM32

 • Skyddsklass FFP2 NR
 • Försäkran om överensstämmelse på: www.tehofilter.fi
  • Det anmälda organet som är delaktigt i bedömningen av överensstämmelse: APAVE SUDEUROPE SAS, NB 0082, FR-13322
  • Det anmälda organet som är delaktigt i modul C2 för bedömningen av överensstämmelse: SGS FIMKO OY, NB 0598, Smedjevägen 8, 00380 HELSINGFORS, Finland

Avsedd användning och dess begränsningar

 • Produkten är en filtrerande halvmask.
 • Produkten uppfyller kraven i EN 149:2001 + A1:2009 och förordningen om personlig skyddsutrustning EU 2016/425.
 • Kontrollera att masken
  • passar för den aktuella uppgiften,
  • sitter korrekt,
  • används under hela arbetsfasen och
  • byts ut mot en ny efter att den tagits av eller som senast efter ett arbetspass.
 • Byt till ett nytt skydd om det blir skadat under användning.
 • Masken skyddar inte mot:
  • gas och ånga,
  • syrebrist (lägsta nivå av syrekoncentration 19,5 %),
  • ovanligt hög syrekoncentration,
  • tillfällen då föroreningarna eller de risker som de medför är okända,
  • om användaren inte får den att passa på ansiktet ordentligt.
 • Använd inte masken om du har skägg eller annan ansiktsbehåring, vilket kan leda till att masken inte passar ordentligt på ansiktet och därmed kraftigt försämra dess skyddsfaktor.
 • Lämna platsen där masken används och ta dig till ett säkert område omedelbart om du får svårt att andas, du blir yr eller utmattad.
 • Använd inte masken i områden där det finns risk för explosion.
 • Det är inte känt att masken eller dess material orsakar hudirritation hos användaren.
 • Maskens användare bör innan första användningen få instruktioner om hur masken tas på, hur dess passform justeras och hur den tas av och kasseras.
  • Det är viktigt att masken används på rätt sätt i varje skede.
  • Om instruktionerna inte följs kan maskens användare utsättas för hälsorisker som masken annars kan skydda mot.

Inspektion före användning

1. Tvätta eller desinficera händerna innan du rör masken.

  • Kontrollera att maskens förpackning är hel, att masken har alla delar som den ska ha, inklusive filtret, huvudbanden och justeringsspännena till huvudbanden (2 st), samt att dessa saknar skador och defekter.
  • Kontrollera sista förvaringsdatum och använd inte masken om det har passerats.
  • Om kontrollen som görs innan användningen inte är tillfredsställande ska masken inte användas.

Prova att bära masken och kontrollera passformen

 • Innan du sätter på dig masken, montera och justera spännena för båda huvudbanden enligt bilden. Ett spänne per band.
 • Placera huvudbandet så att det sitter kvar i spännet, att bandet sitter i den smala öppningen och den taggiga kanten håller det på plats.
 • Använd justeringsspännena för att justera passformen när du har satt huvudbanden bakom huvudet.
 • Justera masken genom att trycka spännet mot bakhuvudet och dra det övre huvudbandets ände uppåt och det nedre bandets ände nedåt.
 • Om masken är för hårt vinklad vid näsryggen kan du platta ut den och sedan forma den så att den sitter ordentligt.
  2. Ta på dig masken genom att placera huvudbanden bakom huvudet.
  3. Forma maskens passform över näsan så att den passar ditt ansikte och kontrollera tätheten.

TFM32 | Instruktioner för filtrerande halvmask

Kontroll av tätheten

4. Se till att masken sitter korrekt på ansiktet innan du påbörjar arbetsuppgiften.

  • Håll för utsidan av masken lätt med händerna. Andas kraftigt ut.
  • Om luft verkar strömma ut under masken justerar du maskens passform över näsan och placeringen över ansiktet.
  • Justera sedan huvudbanden tills du känner att masken sitter åt ordentligt.
  • Gå inte in på ett farligt område om du inte har lyckats passa in masken på ansiktet ordentligt.
  • Om du använder den filtrerande halvmasken tillsammans med annan skyddsutrustning ska du se till att den sitter åt ordentligt efter att du har satt på all annan skyddsutrustning som kan påverka maskens funktion.
  • Se till att den filtrerande halvmasken inte försämrar skyddet från annan skyddsutrustning.

Använda, ta av sig och kassera masken

 • Bär masken hela tiden i den aktuella risksituationen.
  • Vidrör inte maskens utsida under användningen.
  • Ta inte av dig masken tillfälligt när du har den på dig i en risksituation.
  • Byt till en ny mask om du har tagit av den eller om masken är skadad.
  • Bär masken hela tiden under maximalt ett helt arbetsskift.
 • Tvätta eller desinficera händerna innan du tar av dig masken.
 • Ta av dig masken utan att röra vid maskens utsida. Lyft bort den från ansiktet genom att exempelvis hålla den i sidorna.
  5. Beroende på arbetsplatsens bestämmelser lägger du den använda masken i en plastpåse och försluter påsen, eller i ett avfallskärl som är särskilt avsett för detta.
  6. Tvätta eller desinficera avslutningsvis händerna.

Underhåll, rengöring och desinfektion

 • Masken är avsedd för engångsbruk.

Förvaring

 • Förvara maskerna i ett torrt utrymme med en temperatur mellan -5 °C och 40 °C och en relativ luftfuktighet under 65 %.
 • Maximal förvaringstid är fem år från tillverkningsdatumet.

Förklaring av symboler på förpackningen

Förklaring av symboler på förpackningen

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00