TFM12 Teho Filter

Suodattava puolinaamari TFM12 Covid-19

Suodattava puolinaamari käyttöohjeet

Tuotemallin tunniste: TFM12

Suodattava puolinaamari TFM12 suojaimen tehokkuusluokka COVID-19, vaatimustenmukaisuusvakuutus. Ilmoitettu laitos mukana vaatimustenmukaisuusarvioinnissa: FORCE Certification NB 0200, DK-2605.

Käyttötarkoitus ja sen rajoitukset

 • Tuote on suodattava puolinaamari, joka on tarkoitettu ammattikäyttöön koronavirusta COVID-19 vastaan.
 • Tuote täyttää EN 149:2001 + A1:2009 supistetut vaatimukset RfU 02.075 version 2 mukaisesti.
 • Tämä suodattava puolinaamari on valmistettu ainoastaan COVID-19 koronavirukselta suojautumiseen.
 • Kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n suosituksissa vaaditun mukaisesti tässä erityisessä käyttötarkoituksessa tämän suodattavan puolinaamarin nimellinen suojauskerroin on sama kuin standardin EN 149:2001+A1:2009 määrittelemä FFP2-luokan nimellinen suojauskerroin.
 • Tämä suodattava puolinaamari ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin suojautumiseen COVID-19 vastaan.
 • Varmista, että suojain soveltuu kyseiseen työtehtävään, puetaan oikein, on käytössä koko työjakson ajan ja vaihdetaan uuteen kasvoilta poistamisen tai viimeistään yhden työvuoron jälkeen.
 • Vaihda suojain uuteen myös, jos se vaurioituu käytössä.
 • Jos suojaimessa on uloshengitysventtiili, se ei suojaa muita käyttäjän mahdolliselta COVID-19-sairaudelta.
 • Suojain ei suojaa:
  • kaasuilta tai höyryiltä,
  • hapen puutteelta (happea oltava vähintään 19,5 til-%),
  • hapen liian suurelta pitoisuudelta,
  • tilanteissa, joissa epäpuhtauksia tai niiden aiheuttamaa riskiä ei tunneta,
  • jos käyttäjä ei saa sitä tiivistymään kunnolla kasvoilleen.
 • Älä käytä suojainta, mikäli sinulla on parta tai muuta kasvojen karvoitusta, joka voi heikentää suojaimen tiivistymistä kasvoille, ja mikä voi alentaa suojaustehoa merkittävästi.
 • Poistu käyttökohteesta turvalliselle alueelle välittömästi, jos:
  • hengityksesi vaikeutuu,
  • tunnet huimausta tai uupumusta.
 • Suojainta ei ole testattu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.
 • Suojaimen syttyvyyttä ei ole testattu. Sitä ei saa käyttää avoliekkien läheisyydessä.
 • Suojaimen tai sen materiaalin ei tiedetä aiheuttavan ärsytystä tai haittaa käyttäjälleen.
 • Suojaimen käyttäjä on opastettava suojaimen pukemiseen, tiiviyden varmistamiseen, suojaimen riisumiseen ja hävittämiseen ennen suojaimen ensimmäistä käyttöä.
 • Suojaimen oikea käyttö kaikissa käytön vaiheissa on tärkeää.
 • Jos ohjeita ei noudateta, suojaimen käyttäjä voi altistua terveysvaaralle, jolta suojainta käyttäen on tarkoitus suojautua.

Tarkastus ennen käyttöä

 • Pese tai desinfioi kädet ennen suojaimeen koskettamista.
 • Tarkasta, että suojaimen pakkaus on vaurioitumaton, suojaimessa on kaikki siihen kuuluvat osat, kuten itse suodatin ja hihnat ja ne ovat ehjät.
 • Tarkasta suojaimen viimeinen käyttöajankohta, äläkä käytä suojainta, jos aika on umpeutunut.

Päälle pukeminen ja sovittaminen ja tiiviyden varmistaminen

 • Varmista suojaimen tiiviys kasvoilla aina ennen kuin aloitat varsinaisen työn.
 • Peitä suojaimen ulkopinta kevyesti käsilläsi.
 • Jos suojaimessa on uloshengitysventtiili, hengitä voimakkaasti sisään.
 • Jos suojaimessa ei ole uloshengitysventtiiliä, hengitä voimakkaasti ulospäin.
 • Jos ilmaa tuntuu virtaavan suojaimen reunan alta, säädä nenätiivistettä ja korjaa suojaimen asentoa, kunnes tunnet, että suojain on tiivis.
 • Jos et saa suojainta tiivistymään kasvoille, älä mene vaaralliselle alueelle.
 • Jos käytät tämän hengityksensuojaimen kanssa muita suojaimia, tee tiiviystesti, kun olet pukenut kaikki hengityksensuojaimen toimintaan vaikuttavat suojaimet. Varmista, ettei hengityksensuojaimia vähennä muiden suojainten suojaavuutta.

Käyttö ja suojaimen riisuminen ja hävittäminen

 • Käytä suojainta yhtäjaksoisesti.
 • Älä koske suojaimen ulkopintaan käytön aikana.
 • Älä poista sitä tilapäisesti kasvoilta käytön aikana.
 • Vaihda suojain uuteen, jos joudut poistamaan sen kasvoilta tai suojain vaurioituu.
 • Käytä suojainta enintään yhden työvuoron ajan.
 • Suositeltavaa on, ettei käyttöjakso ylitä neljää tuntia.
 • Ennen suojaimen poistamista kasvoilta pese tai desinfioi kädet.
 • Poista suojain kasvoilta koskematta suojaimen ulkopintaan. Nosta se irti kasvoilta esim. tarttumalla suojaimen sivuilta.
 • Sijoita käytetty suojain työpaikan käytännön mukaisesti joko muovipussiin ja sulje pussi tai tähän tarkoitukseen varattuun roska-astiaan.
 • Lopuksi pese tai desinfioi kädet.

Huolto, puhdistus ja desinfiointi

Suojain tarkoitettu kertakäyttöiseksi

Varastointi

Säilytä suojaimet kuivassa tilassa, jonka lämpötila on välillä -5…+40 °C, suhteellinen kosteus alle 65 %. Varastointiaika 24 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Katso valmistuspäivämäärä.

Ei jälleenmyyntiin kuluttajakäyttöön.


Katso tuotekortti tästä


EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Declaration of Conformity TFM12 Teho Filter


Instructions  for COVID-19 class filtering half mask

Teho Filter Oy, +358 20 764 1610, 85410 Sievi, Finland

TFM07   

The protection efficiency level COVID-19, Declaration of Conformity Notified body involved in the conformity assessment: FORCE Certification NB 0200, DK-2605.

The intended use and its’ limitations

 • The product is a filtering half mask intended for professional use against coronavirus COVID-19. The product fulfills the EN 149:2001 + A1:2009 abridged requirements according to RfU 02.075 version 2 and Regulation (EU) 2016/425.
 • This filtering half mask is manufactured for COVID-19 coronavirus protection only. As requested by World Health Organization recommendations, for this specific use, the nominal protection factor given by this filtering half mask is the same as the FFP2 nominal protection factor defined in EN 149:2001+A1:2009. This filtering half mask is not a filtering half mask for general use and shall not be used for purposes other than protection against COVID-19.
 • Ensure that the protection is suitable for the current task, is worn correctly, is used during the entire workphase and is exchanged to a new one after removal or at the latest, after one work shift. Change protection to a new one also if it is damaged during use. If protection has respiratory valve, it does not protect others against user’s possible COVID-19 infection.
 • The mask does not protect from:
  • gas or steam
  • lack of oxygen (minimum oxygen level concentration 19.5 %)
  • too high concentration of oxygen
  • in occasions, where the contaminant or the risk caused by them is unknown
  • if user can not make it fit on face properly
 • Do not use mask if you have a beard or other facial hair, which can diminish the fit of mask on face and thus weaken the protection factor remarkably.
 • Exit from location of use to a safe area immediately, if:
  • your breathing becomes more difficult
  • you feel vertigo or exhaustion
 • Mask is not tested to be used in areas with danger of explosion.
 • The flammability of mask is not tested. It is not to be used in the approximity of open fire.
 • The mask or its’ material is not known to use irritation or harm to its’ user.

The user of the mask is to be guided to putting on the mask, making sure the fit is correct, taking of the mask and disposing the mask before the first use. The proper use of mask in all phases of usage is important. If the directions are not obeyed, the user of mask can be exposed to health risk which the mask should protect against.

Inspection before use

 • Wash or disinfect hands before touching the mask.
 • Inspect the package of the mask is undamaged, the mask has all the parts that it’s supposed to have such as the filter itself and the straps and that they are intact.
 • Inspect the  last date of storage and do not use mask if it’s expired.

Wearing and trying on the mask and ensuring fit

 • Ensure the mask has correct fit on face before starting the actual task.
 • Cover the outer surface of the mask lightly with hands.
 • If the mask has a respiratory valve, breathe hard in.
 • If the mask has no respiratory valve, breathe hard out.
 • If the air seems  flow from under the mask, adjust nose clip and the position of mask until you feel the mask is tight.
 • If you are not able to fit the mask on face, do not enter a dangerous area.
 • If you use other protection equipment with this filtering half mask, ensure tightness after you have put on all the protection equipment that might interfere this mask.
 • Ensure the filtering half mask does not diminish the protection by other protection equipment.

Usage and taking off and disposing of mask

 • Use mask continuously.
 • Do not touch outer surface of mask during use.
 • Do not remove mask temporarily during use.
 • Change to a new mask if you have to remove it from face or the mask is damaged.
 • Use mask continuously on maximum the duration one shift.
 • Recommendation is not to use mask over 4 hours.
 • Before removing the mask wash or disinfect hands.
 • Remove the mask without touching the outer surface of the mask. Lift it off from face for example by grabbing it from the sides.
 • Place used mask according to the standard of the workplace either in a plastic bag and close the bag or in a trash bin intended for this use.
 • In the end wash or disinfect hands.

Do not use mask if the date of storage or the alignment of Finnish Ministry of Health on the sales of COVID-19 masks has ended.

Maintenance, cleanup and disinfection

The mask is intended for single use.

Storaging

Store the masks in a dry space which temperature is between  -5…+40 °C, the relative humidity under 65 %. Storaging time 24 months from manufacturing date. See  manufacturing date on packaging.