Bruksanvisning Kirurgiskt munskydd TFM06_2S

Bruksanvisning kirurgiskt munskydd – version 18/11/2020

Produktmodellens identifieringskod: TFM06_2SKirurginen suu-nenäsuojain TMF14 | Kirurgiskt munskydd

Produkten har testats och befunnits godkänd i enlighet med standarden EN 14683:2019 (Type IIR). Läs bruksanvisning före användning kirurgiskt munskydd.

Användningsområde

 • Produkten är ett s.k. kirurgiskt munskydd, avsett för engångsbruk. Munskyddet minskar användarens exponering mot stänkrisker, och skyddar omgivningen mot andningssekret från bäraren. Om det vid en riskbedömning fastställs att det är nödvändigt, ska produkten bäras tillsammans med ett visir eller ögonskydd samt annan skyddsutrustning, exempelvis skyddshandskar och skyddskläder. Se till att det kirurgiska munskyddet är lämpligt för den uppgift som ska utföras.
 • Produkten är inte ett andningsskydd. Om det krävs ett andningsskydd för den föreliggande arbetsuppgiften, måste du välja exempelvis en filtrerande halvmask med tillräcklig skyddskapacitet i enlighet med standarden EN 149.
 • Munskyddet har inte testats avseende användning i potentiellt explosiva miljöer.
 • Munskyddet har inte testats beträffande antändlighet. Munskyddet får inte bäras i närheten av öppen låga.
 • Det är inte känt att munskyddet eller dess material orsakar hudirritation hos användaren.

Instruktioner för användning kirurgiskt munskydd 

Innan munskyddet bärs första gången måste användaren få instruktioner om hur man sätter på sig munskyddet, justerar dess passform, tar av sig munskyddet och kasserar det. Det är viktigt att munskyddet används och hanteras på rätt sätt i varje skede. Om instruktionerna inte följs kan munskyddets användare utsättas för hälsorisker i användningssituationen.

Käyttöohjeet kirurginen suu-nenäsuojain | Bruksanvisning Kirurgiskt munskydd

Inspektion före användning

 • Tvätta eller desinficera händerna innan du rör munskyddet.
 • Kontrollera att förpackningen och produkten saknar skador och defekter.
 • Kontrollera senaste förvaringsdatum för munskyddet.
 • Använd inte munskyddet efter sista förvaringsdatumet.

Sätta på sig munskyddet och justera passformen

 • Placera munskyddet över ansiktet, med metalltråden mot näsan och den blåa sidan vänd utåt.
 • Vik ut munskyddet genom att dra ned det under hakan.
 • Om du använder munskyddet tillsammans med annan skyddsutrustning ska du se till att ingen av produkterna försämrar eller förhindrar övriga produkters funktion.

 Använda, ta av sig och kassera munskyddet

 • Bär munskyddet hela tiden i den aktuella risksituationen.
 • Rör inte vid munskyddets utsida.
 • Ta inte av dig munskyddet tillfälligt när du har det på dig i en risksituation.
 • Bär munskyddet så att det täcker både näsan och munnen.
 • Ha det aldrig hängande runt halsen till exempel.
 • Byt ut munskyddet om du måste ta av det eller om det har gått sönder.
 • Bär munskyddet som längst 2 timmar i följd.
 • Tvätta eller desinficera händerna innan du tar av dig munskyddet.
 • Ta av dig munskyddet utan att röra dess utsida.
 • Du kan ta av dig munskyddet genom att hålla i de elastiska banden.
 • Lägg munskyddet i en plastpåse och försegla påsen, eller lägg munskyddet i en avfallsbehållare som är särskilt avsedd för ändamålet.
 • Avsluta genom att tvätta eller desinficera händerna.
 • Använd inte munskyddet om dess sista användningsdatum har passerat.

Underhåll, rengöring och desinfektion

Munskyddet är av engångstyp och måste kasseras efter första användningstillfället.

Förvaring

Förvara kirurgiskt munskyddet i ett torrt utrymme där temperaturen är mellan -5 °C och 40 °C och den relativa luftfuktigheten är under 65 %. Förvaringsperiod: 24 månader.

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00