Maskit

Maskit voidaan jakaa suojaavuutensa ja käyttötarkoituksensa mukaisesti eri kategorioihin, joita koskevat erilaiset asetukset ja direktiivit. Hengityssuojaimia koskee henkilönsuojainasetus ja kirurgisia suu-nenäsuojaimia lääkinnällisen laitteen direktiivi.

Maskit ja niiden luokittelu

Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto määrittelee nenän ja suun eteen laitettavat maskit kolmeen päätyyppiin:

  • kansanmaskit
  • kirurgiset suu-nenäsuojukset
  • hengityksensuojaimet.

Maskeilla on kaikilla eri käyttötarkoitus ja niitä koskee eri lainsäädäntö. Lue lisää maskeista tästä.

Kansanmaskit: mm. uudelleenkäytettävät kangasmaskit ja eri materiaaleista valmistetut kertakäyttöiset maskit, joiden tarkoitus on vähentää pisaroiden leviämistä. Kansanmaskit ovat yleisiä kulutustavaroita, eikä niissä ei saa olla CE-merkintää.

Kirurgiset suu- ja nenäsuojukset: tuotteita, joiden tarkoitus on suojata muita kuin tuotteen käyttäjää, esimerkiksi potilaita. Ne luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi ja niissä pitää olla CE-merkintä. Lisätietoa Fimean sivuilta.

Hengityksensuojaimet: henkilönsuojaimia, joiden käyttötarkoitus on suojata tuotteen käyttäjää. Hengityksensuojaimissa pitää olla mm. CE-merkintä ja suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnusnumero.

Allergia-, iho- ja astmaliitto määrittelee hengityssuojaimet kolmeen luokkaan suodatustehokkuuden perusteella:

  • FFP1-luokka suojaa pienitehoisilta ja ärsyttäviltä pölyiltä esimerkiksi kotisiivouksen yhteydessä.
  • FFP2-luokka suojaa P1-luokan lisäksi terveydelle vaarallisilta kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta, kuten siite- ja katupölyiltä.
  • FFP3-luokka suojaa P1- ja P2-luokan lisäksi myrkyllisiltä pölyiltä, kuten esimerkiksi homepölyltä rakennuksen homevauriokorjauksen yhteydessä.

Lisäksi Covid-19 pandemian aikana on myynnissä supistettujen vaatimusten mukaisia koronavirukselta suojautumiseen tarkoitettuja hengityssuojaimia ammattikäyttöön, ei kuluttajamyyntiin.

STM:n antamat ohjeet koronavirustilanteessa – Sosiaali- ja terveysministeriön ajantasainen linjaus


Teho Filter Oy:n maskituotanto

Tutustu Teho Filter Oy:n valmistamiin henkilönsuojaimiin ja kirurgisiin nenä-suusuojaimiin. Valmistamme kaikki tuotteet puhdastilassa ja ilman kemikaaleja. Materiaalit ovat laadukkaita ja huolella valittuja. Kaikki tuotteemme ovat läpäisseet tarkat testit ja noudatamme annettuja direktiivejä ja asetuksia koko tuotantoprosessin ajan.


EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutukset


Maskit ja käyttäjäpalautteen kerääminen

Anna palautteesi kirurgisesta suu-nenäsuojaimesta (TFM06_2S ) tästä.

Anna palautteesi kirurgisesta suu-nenäsuojaimesta (TFM14) tästä.


Maskit mediassa

Kalajokilaakso

Keskipohjanma

THL suositus maskin käytöstä