Maskit

Maskit voidaan jakaa suojaavuutensa ja käyttötarkoituksensa mukaisesti eri kategorioihin, joita koskevat erilaiset asetukset ja direktiivit. Hengityssuojaimia koskee henkilönsuojainasetus ja kirurgisia suu-nenäsuojaimia lääkinnällisen laitteen direktiivi.

Maskit ja niiden luokittelu

Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto määrittelee nenän ja suun eteen laitettavat maskit kolmeen päätyyppiin:

  • kansanmaskit
  • kirurgiset suu-nenäsuojukset
  • hengityksensuojaimet.

Maskeilla on kaikilla eri käyttötarkoitus ja niitä koskee eri lainsäädäntö. Lue lisää maskeista tästä.

Kansanmaskit: mm. uudelleenkäytettävät kangasmaskit ja eri materiaaleista valmistetut kertakäyttöiset maskit, joiden tarkoitus on vähentää pisaroiden leviämistä. Kansanmaskit ovat yleisiä kulutustavaroita, eikä niissä ei saa olla CE-merkintää.

Kirurgiset suu- ja nenäsuojukset: tuotteita, joiden tarkoitus on suojata muita kuin tuotteen käyttäjää, esimerkiksi potilaita. Ne luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi ja niissä pitää olla CE-merkintä. Lisätietoa Fimean sivuilta.

Hengityksensuojaimet: henkilönsuojaimia, joiden käyttötarkoitus on suojata tuotteen käyttäjää. Hengityksensuojaimissa pitää olla mm. CE-merkintä ja suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnusnumero.

Allergia-, iho- ja astmaliitto määrittelee hengityssuojaimet kolmeen luokkaan suodatustehokkuuden perusteella:

  • FFP1-luokka suojaa pienitehoisilta ja ärsyttäviltä pölyiltä esimerkiksi kotisiivouksen yhteydessä.
  • FFP2-luokka suojaa P1-luokan lisäksi terveydelle vaarallisilta kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta, kuten siite- ja katupölyiltä.
  • FFP3-luokka suojaa P1- ja P2-luokan lisäksi myrkyllisiltä pölyiltä, kuten esimerkiksi homepölyltä rakennuksen homevauriokorjauksen yhteydessä.

Lisäksi Covid-19 pandemian aikana on myynnissä supistettujen vaatimusten mukaisia koronavirukselta suojautumiseen tarkoitettuja hengityssuojaimia ammattikäyttöön, ei kuluttajamyyntiin.

STM:n antamat ohjeet koronavirustilanteessa – Sosiaali- ja terveysministeriön ajantasainen linjaus


Teho Filter Oy:n maskituotanto

Valmistusprosessissamme tuotteita ei käsitellä kemiallisesti. Materiaalit ovat laadukkaita ja huolella valittuja. Kaikki tuotteemme ovat läpäisseet tarkat testit ja noudatamme annettuja direktiivejä ja asetuksia koko tuotantoprosessin ajan. Hengityssuojainten tuotannossa on erilliset tilat puhtauden varmistamiseksi ja kirurgiset suu-nenäsuojaimet valmistetaan validoiduissa puhdastiloissa ilman kemikaaleja.

Tutustu Teho Filter Oy:n valmistamiin henkilönsuojaimiin ja kirurgisiin nenä-suusuojaimiin:


EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutukset


Maskit ja käyttäjäpalautteen kerääminen

Anna palautteesi kirurgisesta suu-nenäsuojaimesta (TFM06_2S ) tästä.

Anna palautteesi kirurgisesta suu-nenäsuojaimesta (TFM14) tästä.


Maskit mediassa

Kalajokilaakso

Keskipohjanma

THL suositus maskin käytöstä