Maskit: Hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojaimet

Teho Filter Oy:n maskituotanto

Maskit voidaan jakaa suojaavuutensa ja käyttötarkoituksensa mukaisesti eri kategorioihin, joita koskevat erilaiset asetukset ja direktiivit. Noudatamme valmistuksessa henkilönsuojainten ja kirurgisten suu-nenäsuojainten asetuksia ja standardien vaatimuksia. Kaikki käyttämämme materiaalit ovat laadukkaita ja huolella valittuja.

Hengityssuojaimia koskee henkilönsuojainasetus ja kirurgisia suu-nenäsuojaimia MD-asetus EU/2017/745 sekä Laki lääkinnällisistä laitteista 719/2021. Teho Filter Oy:n valmistamat suodattavat puolinaamarit ovat hengityssuojaimia, jotka täyttävät EN 149:2001 + A1:2009 ja Henkilönsuojainasetuksen EU 2016/425 vaatimukset luokassa FFP2 NR.Made in Finland | Maskit | Face Masks | Teho Filter Verkkokauppa

 • Hengityssuojaimet (Suodattavat puolinaamarit FFP2 NR):
 • Henkilönsuojaimet ammattikäyttöön (Covid-19):
  • TFM07 (Ei valikoimissa, suosittelemme tilalle TFM33)
  • TFM12 (Ei valikoimissa, suosittelemme tilalle TFM31)
 • Kirurgiset suu-nenäsuojaimet (IIR):

Hengityssuojainten tuotannossa on erilliset tilat puhtauden varmistamiseksi ja kirurgiset suu-nenäsuojaimet valmistetaan validoiduissa puhdastiloissa, eikä tuotteissa ole käytetty kemikaaleja.


Teho Filter Oy:n saamat sertifikaatit

Laatu | Sertifikaatit

Laatu | Sertifikaatit

ISO 9001 (fin / swe / eng)

ISO 14001 (fin / swe / eng)

ISO 13485 (fin / eng)


Teho Filter Oy on Terveysteknologia ry:n eli Healthtech Finlandin jäsenyritys

Teho Filter Oy on Terveysteknologia ry:n eli Healthtech Finlandin jäsenyritys.

Jäsenenä osallistumme lääkinnällisten laitteiden (MD) työryhmään, jossa keskitytään lääkinnällisten laitteiden asetusten haltuunottoon. Yhdistyksen vaikuttamistyötä tehdään laajan sidosryhmäyhteistyön avulla tavoitteena suotuisa toimintaympäristö kehittää, valmistaa ja saattaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon vaikuttavia, innovatiivisia ja potilasturvallisia terveysteknologiratkaisuja nykyistä laajemmin.

Tutustu tarkemmin Healthtech Finlandin toimintaan ja jäsenistöön yhdistyksen verkkosivulla.


EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutukset


Kirurgiset suu-nenäsuojaimet ja käyttäjäpalautteen kerääminen

Käyttäjäpalautteen kerääminen on tärkeää. Valmistajan on seurattava ja arvioitava ajantasaisella järjestelmällisellä menettelyllä terveydenhuollon laitteista tuotannon jälkeen saatavia kokemuksia sekä laitteen kliiniseen arviointiin liittyviä tietoja.

ANNA PALAUTE


Maskit ja niiden luokittelu

Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto määrittelee nenän ja suun eteen laitettavat maskit kolmeen päätyyppiin:

 • kansanmaskit
 • kirurgiset suu-nenäsuojukset
 • hengityksensuojaimet

Maskeilla on kaikilla eri käyttötarkoitus ja niitä koskee eri lainsäädäntö. ->Lue lisää maskeista Fimean sivulta 

Kansanmaskit: mm. uudelleenkäytettävät kangasmaskit ja eri materiaaleista valmistetut kertakäyttöiset maskit, joiden tarkoitus on vähentää pisaroiden leviämistä. Kansanmaskit ovat yleisiä kulutustavaroita, eikä niissä ei saa olla CE-merkintää.

Kirurgiset suu- ja nenäsuojukset: tuotteita, joiden tarkoitus on suojata muita kuin tuotteen käyttäjää, esimerkiksi potilaita. Ne luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi ja niissä pitää olla CE-merkintä. Lisätietoa Fimean sivuilta. Ennen 26.5.2021 valmistetut tuotteet ovat olleet lääkinnällisen laiteen direktiivin alaisia. Sen jälkeen valmistettuja tuotteita koskee MD-asetus EU/2017/745 ja Laki lääkinnällisistä laitteista 719/2021.

Hengityksensuojaimet: henkilönsuojaimia, joiden käyttötarkoitus on suojata tuotteen käyttäjää. Hengityksensuojaimissa pitää olla mm. CE-merkintä ja suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnusnumero.

Allergia-, iho- ja astmaliitto määrittelee hengityssuojaimet kolmeen luokkaan suodatustehokkuuden perusteella:

 • FFP1-luokka suojaa pienitehoisilta ja ärsyttäviltä pölyiltä esimerkiksi kotisiivouksen yhteydessä.
 • FFP2-luokka suojaa P1-luokan lisäksi terveydelle vaarallisilta kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta, kuten siite- ja katupölyiltä.
 • FFP3-luokka suojaa P1- ja P2-luokan lisäksi myrkyllisiltä pölyiltä, kuten esimerkiksi homepölyltä rakennuksen homevauriokorjauksen yhteydessä.

Lisäksi Covid-19 pandemian aikana on myynnissä supistettujen vaatimusten mukaisia koronavirukselta suojautumiseen tarkoitettuja hengityssuojaimia ammattikäyttöön, ei kuluttajamyyntiin.


Viranomaistiedotus

STM:n antamat ohjeet koronavirustilanteessa – Sosiaali- ja terveysministeriön ajantasainen linjaus

THL suositus maskin käytöstä


Vipuvoimaa EU:lta — Investointi- ja kehittämishanke:

Henkilökohtaisten hengityssuojaimien valmistus

Vipuvoimaa EU:lta. Hankkeen toteutusaika 1.4.2020 – 31.08.2020.

Vipuvoimaa EU:lta Vipuvoimaa EU:lta

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma


  TARJOUSPYYNTÖ

  Valitse tuoteryhmä/tuoteryhmät:

  IlmansuodattimetPölynpoistoIlmanpuhdistimet ja lämmittimet
  HuoltopaketitHydrauliikkasuodattimet
  TeollisuusimuritKirurgiset suu-nenäsuojaimetHengityssuojaimet

  Tarjouspyynnön sisältö: (Tuotenumero ja nimike sekä tilausmäärä)


  Yhteystiedot:


  Lisätiedot:
  p. 020 764 1610 tai sähköpostilla sales@tehofilter.fi

  Nimike lisätty ostoskoriin.
  0 nimikettä - 0,00