Site icon Teho Filter Oy

Laatu ja ympäristö

Laatu

Korkea laatu ja sen jatkuva kehittäminen ovat toimintamme tärkein kulmakivi. Tämä koskee sekä tuotteitamme että toimintaamme. Laatuun panostaminen lähtee ruohonjuuritasolta eli materiaaleista ja ulottuu loppuun saakka eli ajallaan tapahtuvaan toimitukseen asiakkaan toivomusten mukaisesti. Tuotteemme täyttävät tiukimmatkin kansainväliset standardit ja asiakkaiden vaatimukset.

Laadukkaalla toiminnalla parannamme asiakkaan koneiden ja laitteiden tehokkuutta ja käyntivarmuutta. Näin asiakkaalla on aina käytettävissään kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisut. Lopputuloksena on vertaansa vailla oleva kustannustehokkuus.

Teho Filter Oy on tänä päivänä myös suomalainen henkilönsuojainten ja kirurgisten suu-nenäsuojainten EU-vaatimusten ja lainsäädännön mukaisuuksia ja puhtaustason vaatimuksia ehdottomasti noudattava yritys. Yritys käyttää eurooppalaisia laadukkaita suodatusmateriaaleja ja komponentteja.

Laatujärjestelmämme on auditoitu ja sertifioitu Det Norske Veritaksen toimesta. Teho Filter Oy:lle on myönnetty ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015- ja ISO 13485:2016-sertifikaatit.

Teho Filter Oy:n saamat johtamis- ja laatujärjestelmäsertifikaatit

ISO 9001 | Standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001.

ISO 14001 | Standarden för miljöledningssystem ISO 14001.

ISO 13485 | Quality Management System standard ISO 13485.


Healthtech Finlandin jäsenyritys

Teho Filter Oy on Terveysteknologia ry:n eli Healthtech Finlandin jäsenyritys. Jäsenenä osallistumme lääkinnällisten laitteiden (MD) työryhmään, jossa keskitytään lääkinnällisten laitteiden asetusten haltuunottoon.

Yhdistyksen vaikuttamistyötä tehdään laajan sidosryhmäyhteistyön avulla tavoitteena suotuisa toimintaympäristö kehittää, valmistaa ja saattaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon vaikuttavia, innovatiivisia ja potilasturvallisia terveysteknologiratkaisuja nykyistä laajemmin. Tutustu tarkemmin Healthtech Finlandin toimintaan ja jäsenistöön yhdistyksen verkkosivulla.


Ympäristö

Haluamme yhdessä tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa varmistaa, että toimintamme on kaikilta osin luontoarvojen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Tämän osoituksena Teho Filter Oy:n laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristösertifikaatti.

Olemme mm. organisoineet paperin ja pahvin kierrätyksen sekä energian- ja vedenkäytön sertifikaatin edellyttämällä tavalla. Tuotesuunnittelussa ja tuotannossa huolehdimme materiaalien kierrätettävyydestä. Valitsemme mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tuotannon logistiikka on järjestetty ympäristön kannalta optimaaliseksi.

Olemme tarkkoja myös tavarantoimittajien valinnassa. Vaadimme toimittajilta sitoutumista luontoarvoihin ja ympäristösertifikaattia, jota se myös noudattaa. Kerromme ympäristösertifikaatista myös asiakkaille ja muille sidosryhmille ja kannustamme muitakin pienentämään hiilijalanjälkeään. Oikealla asenteella ja valinnoilla se on mahdollista.

 

Exit mobile version