historia

Historia

Teho Filter Oy:llä on pitkä ja menestyksellinen ura yhtenä alansa suurimmista
suodatinvalmistajista Pohjoismaiden alueella. Yritys on perustettu jo v. 1963
Pohjois-Pohjanmaalla Sievin kunnassa, jossa sen nykyisetkin ajanmukaiset
toimitilat sijaitsevat.

Yritys keskittyi toimintansa alkaessa ajoneuvosuodattimiin: ohjelmassa olivat kattavasti henkilöautojen, raskasajoneuvojen ja työkoneiden ilma-, öljy- ja polttoainesuodattimet sekä myöhemmin myös ohjaamosuodattimet.

Myöhemmin yrityksen kasvaessa tuotteita alettiin viedä myös ulkomaille muihin
Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Vuosikymmeniä jatkunut menestyksellinen
toiminta ajoneuvosuodattimien alueella on nykyisin painottunut pääosin vaativiin
asiakassovelluksiin sekä hydrauliikka- ja teollisuussuodattimiin, joita
suunnitellaan, valmistetaan ja markkinoidaan ensiasennukseen ja alkuperäis-
varaosiksi.