ymparisto

Ympäristö

Haluamme yhdessä tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa varmistaa, että toimintamme on kaikilta osin luontoarvojen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Tämän osoituksena Teho Filter Oy:n laatujärjestelmälle on myönnetty
ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristösertifikaatti.

Olemme mm. organisoineet paperin ja pahvin kierrätyksen sekä energian- ja vedenkäytön sertifikaatin edellyttämällä tavalla. Tuotesuunnittelussa ja tuotannossa huolehdimme materiaalien kierrätettävyydestä. Valitsemme mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tuotannon logistiikka on järjestetty ympäristön kannalta optimaaliseksi.

Olemme tarkkoja myös tavarantoimittajien valinnassa. Vaadimme toimittajilta sitoutumista luontoarvoihin ja ympäristösertifikaattia, jota se myös noudattaa.

Kerromme ympäristösertifikaatista myös asiakkaille ja muille sidosryhmille ja
kannustamme muitakin pienentämään hiilijalanjälkeään. Oikealla asenteella ja valinnoilla se on mahdollista.