Esittely

Teho Filter Oy

Teho Filter Oy tuottaa kustannustehokkaita suodatinratkaisuja teollisuudelle että jälkimarkkinoille. Tarjoamme kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisut, asiakkaan erikoistarpeiden mukaan. Tuotteitamme käyttävät maailman laajuisesti useat alansa johtavat kone- ja laitevalmistajat.

Tärkeimpänä kulmakivenämme on korkea laatu, joka kattaa kaiken toimintamme.

Palvelemme kokonaisvaltaisesti. Ratkaisumme sisältää kaiken suunnittelusta valmistukseen ja ajallaan tapahtuvaan toimitukseen asiakkaan toivomusten mukaisesti. Olemme yrityksellesi luotettava, yhteistyöhön ja ympäristöasioihin vahvasti panostava kumppani, jolla on alaltaan kokemusta jo vuodesta 1963.

Strategia

Teho Filter Oy:n toiminta perustuu korkeaan laatuun ja jatkuvaan kehitystyöhön koko toiminnassamme.

Laatuun panostaminen lähtee ruohonjuuritasolta eli materiaaleista ja ulottuu loppuun saakka eli ajallaan tapahtuvaan toimitukseen asiakkaan toivomusten mukaisesti.

Käytämme vain parhaita saatavilla olevia raaka-aineita. Valmistamme tuotteet nykyaikaisissa toimitiloissa joustavaa ja tehokasta Lean-teknologiaa käyttäen. Asiakas saa lopputuloksena laadukkaita ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita ja tuottavat säästöjä.

Menestyksemme mahdollistaa kokenut, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökuntamme. Tuotekehityksen ja testaustyön alueella teemme tiivistä yhteistyötä testauslaitosten ja teknillisten yliopistojen kanssa.

Kokonaispalvelumme kruunaa toimituspalvelumme, joka antaa asiakkaalle joustavat ja pitävät toimitusajat. Varmuuden takaavat tehokas ja nykyaikainen tuotantolaitoksemme, henkilökuntamme osaaminen ja tuotantomme korkealaatuinen ohjausjärjestelmä. Tuloksena on pitkäjänteinen ja saumaton yhteistyö sekä kokonaisvaltainen palvelu, joka vapauttaa asiakkaan resursseja omaan ydinbisnekseen.

Visiomme on olla yksi Pohjoismaiden alueen johtavista suodatinvalmistajista, joka säilyttää asemansa kovassakin kilpailussa. Yhdessä yhteistyökumppanien kanssa varmistamme, että meillä on tarjolla parhaat mahdolliset ratkaisut, jotka huomioivat myös ympäristöasiat niin tuotteen raaka-aineiden, tuotannon kuin lopputuotteenkin osalta.

Laatu

Korkea laatu ja sen jatkuva kehittäminen ovat toimintamme tärkein kulmakivi. Tämä koskee sekä tuotteitamme että toimintaamme.

Tuotteemme täyttävät tiukimmatkin kansainväliset standardit ja asiakkaiden vaatimukset. Laatujärjestelmämme on auditoitu ja sertifioitu Det Norske Veritaksen toimesta. Teho Filter Oy:lle on myönnetty ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -laatusertifikaatit.

Laadukkaalla toiminnalla parannamme asiakkaan koneiden ja laitteiden tehokkuutta ja käyntivarmuutta. Näin asiakkaalla on aina käytettävissään kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisut. Lopputuloksena on vertaansa vailla oleva kustannustehokkuus.

Ympäristö

Haluamme yhdessä tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa varmistaa, että toimintamme on kaikilta osin luontoarvojen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Tämän osoituksena Teho Filter Oy:n laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristösertifikaatti.

Olemme mm. organisoineet paperin ja pahvin kierrätyksen sekä energian- ja vedenkäytön sertifikaatin edellyttämällä tavalla. Tuotesuunnittelussa ja tuotannossa huolehdimme materiaalien kierrätettävyydestä. Valitsemme mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tuotannon logistiikka on järjestetty ympäristön kannalta optimaaliseksi.

Olemme tarkkoja myös tavarantoimittajien valinnassa. Vaadimme toimittajilta sitoutumista luontoarvoihin ja ympäristösertifikaattia, jota se myös noudattaa.

Kerromme ympäristösertifikaatista myös asiakkaille ja muille sidosryhmille ja kannustamme muitakin pienentämään hiilijalanjälkeään. Oikealla asenteella ja valinnoilla se on mahdollista.

Historia

Teho Filter Oy:llä on pitkä ja menestyksellinen ura yhtenä alansa suurimmista suodatinvalmistajista Pohjoismaiden alueella. Yritys on perustettu jo v. 1963 Pohjois-Pohjanmaalla Sievin kunnassa, jossa sen nykyisetkin ajanmukaiset toimitilat sijaitsevat.

Yritys keskittyi toimintansa alkaessa ajoneuvosuodattimiin: ohjelmassa olivat kattavasti henkilöautojen, raskasajoneuvojen ja työkoneiden ilma-, öljy- ja polttoainesuodattimet sekä myöhemmin myös ohjaamosuodattimet.

Myöhemmin yrityksen kasvaessa tuotteita alettiin viedä myös ulkomaille muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Vuosikymmeniä jatkunut menestyksellinen toiminta ajoneuvosuodattimien alueella on nykyisin painottunut pääosin vaativiin asiakassovelluksiin sekä hydrauliikka- ja teollisuussuodattimiin, joita suunnitellaan, valmistetaan ja markkinoidaan ensiasennukseen ja alkuperäisvaraosiksi.